Tendes Activa

Activa és una cadena de més de 280 botigues d'electrodomèstics, imatge i so, informàtica i telefonia. Catàlegs mensuals i promocions a nivell nacional