A92 Parts

Empresa especialitzada en recanvis elèctrics i electrònics per automoció. Fundada el 1992 com Ager Auto, canvia el 2019 a A92 Parts. Disseny imatge, aplicació en papereria i suports gràfics.