BIC Publicacions

Fa 16 anys que dissenyem el Catàleg BIC Graphic Europe en diversos idiomes. El 2010 marquem la pauta de disseny a nivell mundia, per EUA i Europa. El 2014 dissenyem el nou look europeu. Tarifes de preus, magazins semestrals i promocions en 21 idiomes.