Compin & Fainsa

Grup europeu líder en l'acondicionament d'interiors per a vehicles de transport públic per carretera i ferroviari, interurbà i de llarg recorregut. Disseny de tríptic amb fitxa insertada i textos per a presentació de Silla Brava en dos idiomes, publicitat premsa i postals de Nadal